Residentiële zonne-energie: wat te overwegen bij de installatie in jouw huis?

Zonnepanelen

De markt voor zonne-energie is de laatste jaren sterk gegroeid. De aanzienlijke verlaging van de elektriciteitsfactuur is een van de belangrijkste beslissingsfactoren bij de keuze voor deze vorm van energieproductie.

Fotovoltaïsche panelen kunnen een groot deel van de benodigde energie voor jouw huis produceren. Als ze meer energie produceren dan je nodig hebt, kunt je die opslaan in batterijen voor later gebruik.

Hoewel er veel voordelen zijn verbonden aan deze vorm van energieproductie, moet men goed opletten alvorens te investeren, om de juiste keuze te maken en te voorkomen dat deze verandering hinderlijk wordt. Daarom presenteren wij in dit artikel de belangrijkste criteria die je in overweging moet nemen bij de keuze van zonnepanelen voor jouw woning. Kijk hier eens naar!

Zonnepaneel: hoe werkt het?

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen bestaan uit cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit hangt onder meer af van de intensiteit van het invallende licht, die varieert naar gelang van de dag en de seizoenen van het jaar.

Bij een onbewolkte hemel zal een fotovoltaïsch paneel dus meer energie produceren dan op een bewolkte winterdag. De elektriciteit die door zonnepanelen wordt geproduceerd, wekt een gelijkstroom op die niet compatibel is met de elektronische apparaten die in onze huizen worden gebruikt. Om te kunnen worden verbruikt, moet deze energie door middel van een omvormer in wisselstroom worden omgezet.

Op die manier kan de elektriciteit worden gebruikt op het moment dat zij wordt geproduceerd en omgezet, in batterijen worden opgeslagen voor later gebruik, of worden verkocht aan het plaatselijke elektriciteitsnet.

Belangrijkste soorten fotovoltaïsche panelen

Monokristallijn

Deze hebben grotere kristallen en edele bestanddelen zoals diamanten. Dit zijn degenen met de hoogste energie-efficiëntiecoëfficiënten (rendement). Het zijn echter ook de producten met de hoogste productiekosten, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de uiteindelijke prijs.

Polykristallijn

Deze hebben kleinere kristallen en minder edele bestanddelen, zoals koper en ijzer. Ze hebben een iets lager rendement dan monokristallijn, maar door de lagere productiekosten worden ze steeds populairder.

BiFacial

Zoals de naam al aangeeft, hebben ze twee celvlakken die elektriciteit kunnen produceren. De bovenzijde is rechtstreeks op de zon gericht en de onderzijde profiteert van de indirecte straling die wordt weerkaatst door het gebied waar het paneel is geïnstalleerd.

Andere

Er zijn meer soorten fotovoltaïsche panelen, zoals dunne-film – zeer dunne structuren die gemakkelijk kunnen worden verwerkt in andere onderdelen, zoals dakpannen, glas, metselwerk en andere.

Hoe te installeren

Alvorens een fotovoltaïsch systeem voor eigen verbruik te kopen, moet je de installateur vragen het verbruik van jouw woning te evalueren om jouw verbruiksprofiel te begrijpen. Het is belangrijk dat bijna de gehele produktie van het systeem, die varieert gedurende de dag afhankelijk van de blootstelling aan de zon, binnen in huis wordt verbruikt.

Hoewel deze systemen door de gebruiker zelf kunnen worden geïnstalleerd, raden wij je aan een beroep te doen op een gespecialiseerde en erkende installateur om de beste werkings- en veiligheidsvoorwaarden te garanderen.

Onderhoud

Fotovoltaïsche zonnesystemen zijn praktisch onderhoudsvrij. Af en toe is het nodig het oppervlak van de panelen te reinigen om eventuele onzuiverheden die zich daarop kunnen afzetten, te verwijderen.

Je moet ook bladeren en klein opwaaiend vuil verwijderen dat zich aan de onderkant van de panelen kan ophopen. Met sommige systemen kunt je de productie volgen en automatische waarschuwingen versturen in geval van eventuele storingen.

Fiscale stimulansen

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een hoge investering. Maar als je alle geproduceerde energie gebruikt, is het in bepaalde configuraties mogelijk om jouw investering vanaf het vierde jaar terug te verdienen en vanaf dat moment en gedurende de resterende levensduur van het systeem winst te maken.

Het overschot aan energie kan worden verkocht aan het plaatselijke elektriciteitsnet, en in sommige gevallen is het mogelijk een deel van de voor de aanschaf van het systeem gebruikte BTW terug te vorderen. Bovendien bieden banken en financiële instellingen vaak leningen tegen lage rente aan om de invoering van deze vorm van duurzame energie aan te moedigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.